แบบฝึกหัดประจำบทที่ 6


แบบฝึกหัดประจำสัปดาที่ 11 วันที่ 13 สิงหาคม 2552

คำสั่ง ให้นักศึกษาตอบคำถามลงในกระดาษ A4 พร้อมทั้งเขียนชื่อและรหัสประจำตัวให้เรียบร้อย ส่งในคาบเรียน

1. คุรุสภาได้ตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติครู เพื่อวัตถุประสงค์ใด
2. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แบ่งออกเป็น 1 หน่วย 6 สำนัก ได้แก่อะไรบ้าง
3. พระราชบัญญัติสภาครู ในหมวด 1 ได้กล่าวเกี่ยวกับสาระในเรื่องอะไรบ้าง
4. พระราชบัญญัติสภาครู ในหมวด 2 ได้กล่าวเกี่ยวกับสาระในเรื่องอะไรบ้าง
5. จงแต่งข้อสอบในเนื้อหาของบทที่ 6 มา 2 ข้อ แบบมี 4 ตัวเลือก พร้อมคำตอบ

ขอให้โชคดี

อ.สุธาิสินี  ศรีวิชัย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: