ความพยายามในการแก้ปัญหาวิชาชีพครูในประเทศไทย

ความพยายามในการแก้ปัญหาวิชาชีพครูในประเทศไทย

รัฐบาลไทยได้ดำเนินการหลายอย่างเพื่อการแก้ปัญหาวิชาชีพครู ที่ปรากฏเห็นเด่นชัดอาจดูได้จากกฎหมาย นโยบาย และแนวทางดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1. กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพครู
  2. นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู
  3. แผนพัฒนาการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู
  4. การปรับปรุงโครงสร้างและบทบาทองค์กรวิชาชีพครู

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: